Regulamin

Regulamin sklepu internetowego pojemnikilobo.pl

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1. Definicje

§2. Kontakt ze Sprzedawcą

§3. Wymogi techniczne

§4. Zakupy w Sklepie

§5. Płatności

§6. Realizacja zamówienia

§7. Prawo odstąpienia od umowy

§8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§9. Reklamacje

§10. Dane osobowe

§11. Zastrzeżenia

§12. Konto

§13. Wysyłka

§14. Promocje

 

§1. DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy Twój sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.kontenerylobo.com.pl

Sprzedawca – Grzegorz Paszkiewicz, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z.U.H. Lobo Grzegorz Paszkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8111033857,  adres: ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń.

§2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń.

Adres e-mail: produkcja1@lobo.com.pl

§3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§4. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami netto za towar, w tym nie zawierają podatku VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, wysyłki zamówienia oraz wybiera metodę płatności.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie wybraniu przycisku „kupuję i płacę”.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§5. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

 • tradycyjnym przelewem,
 • osobiście (po wcześniejszym opłaceniu zaliczki w wysokości 30% wartości zamówienia, zaliczka dotyczy tylko produktów robionych na zamówienie)

2. Dane do przelewu są wysyłane na e-maila podanego przy składaniu zamówienia.

2. Zamówienie złożone przez Klienta, a nieopłacone w terminie 7 dni od dnia jego złożenia zostanie anulowane przez Sprzedawcę, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

§6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Wysyłka realizowana jest na terytorium Europy.

3. Proces oczekiwania na zamówienie może wydłużyć się do ok. 4 tygodni tylko wtedy gdy wybrany przez klienta produkt nie jest dostępny na magazynie. Jest wtedy produkowany indywidualnie. Prowadzimy sprzedaż produktów na szeroką skale, dlatego stan magazynowy ulega nieustannej zmianie. Za utrudnienia najmocniej przepraszamy.

4.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany (o ile jest na stanie magazynowym) przez Sprzedawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia opłacenia zamówienia, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie.

5. Przy składaniu zamówienia jest tworzona faktura proforma ze wszystkimi danymi klienta (dane firmy oraz NIP proszę podać w okienku informacje dodatkowe) oraz numerem konta, na które należy przelać pieniądze. Na każdej fakturze zawarty będzie całkowity koszt zamówienia.

6. Produkcję towaru na specjalne zamówienie klienta rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym.

7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są, w zależności od wyboru:

 • za pośrednictwem Kuriera,
 • za pośrednictwem prywatnego przewoźnika

lub odbierane osobiście w siedzibie Firmy.

8. Za całkowity koszt zamówienia przyjmujemy:

 • sumę cen wszystkich produktów w koszyku
 • sumę kosztów wysyłki (każda sztuka liczona indywidualnie)*
 • sumę przyznanych kuponów rabatowych oraz rabatów indywidualnych*

*jeśli dotyczy

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§8. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§9. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 4. żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§10. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§12. KONTO

1. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

2. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, tj:

 • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi,
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

3. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

4. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy produkcja1@lobo.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

5. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

6. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

§13. Wysyłka

1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są:

 • za pośrednictwem Kuriera,
 • za pośrednictwem prywatnego przewoźnika

lub odbierane osobiście w siedzibie Firmy.

2. Cena wysyłki (pojemników, kontenerów, szufli, łyżek, pługów) wynosi, w zależności od tego czy przesyłka ma być ubezpieczona czy nie, kolejno:

 • 330 zł netto/sztuka przesyłka nieubezpieczona*
 • 360 zł netto/sztuka przesyłka ubezpieczona*
 • cena ustalana indywidualnie (dotyczy kontenerów hakowych)

*wysyłka dla pojemników TK 3300 i TK 4000 ustalana jest indywidualnie

3. Cena wysyłki akcesoriów (cena za jeden produkt) wynosi:

 • 40 zł/netto (linka 20 zł/netto)*

*przy zakupie większej ilości produktów cena zmienia się

Przy składaniu zamówienia jest tworzona faktura proforma ze wszystkimi danymi klienta oraz numerem konta na które należy przelać pieniądze. Na każdej fakturze zawarty będzie całkowity koszt wysyłki zamówienia

4. Wysyłka organizowana jest na terenie całej Europy. Cena wysyłki ustalana jest indywidualnie.

§14. Promocje*

1. Rabaty naliczane są indywidualnie według zamówienia klienta i przyznawane są według ilości zamówionych produktów:

 • 4 produktów (20 zł/brutto na każdy)
 • 5 – 9 produktów (50 zł/brutto na każdy)
 • 10 – 14 produktów (100 zł/brutto na każdy)
 • 15 i więcej produktów (150 zł/brutto na każdy)

Rabaty naliczane są bezpośrednio na fakturę proformę po złożeniu zamówienia.

2. Kupony rabatowe czasowe*:

 • 20 zł/brutto na drugie zakupy (ważny 1 miesiąc)
 • 50 zł/brutto na trzecie zakupy (ważny 2 miesiące)
 • 100 zł/brutto na czwarte zakupy (ważny 3 miesiące)

*kupony rabatowe są wysyłane do klienta w formie elektronicznej niezwłocznie po zakończeniu procesu wysyłki towaru do klienta oraz ważne są od dnia wysyłki towaru do klienta

3. Rabaty obowiązują tylko i wyłącznie na zakupy zrobione w naszym sklepie i są przyznawane tylko zarejestrowanym klientom.

*Rabatami objęte są tylko i wyłącznie pojemniki, kontenery, pługi, łyżki oraz szufle.

*Promocje nie łączą się.